6-7 Ağustos 2015’te ETÜ-KARPAM (Erzurum Teknik Üniversitesi Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi) ile İKM (İstanbul Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi) arasında gerçekleşen toplantıda Kariyer Merkezinde olabilecek alt bileşenlerin incelenmesi ve ETÜ-KARPAM ile İKM arasında yapılabilecek işbirliklerinin değerlendirilmesi konuları görüşüldü. Toplantı ETÜ-KARPAM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Serap BEDİR ve Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Tuba YETİM, İKM Başkanı Doç. Dr. Salim ATAY, İKM Kariyer Danışmanı Uzman Dilek GÖRGÜÇ, İKM İşveren İlişkileri ve Etkinlik Planlama Uzmanı Arş. Gör. Burcu Özbaş, İKM Online Hizmetler ve Sosyal Medya Uzmanı Arş. Gör. Hakan KILIÇ ve İKM yazılım uzmanı Uzman Banu Akkuş’un katılımlarıyla gerçekleşti. Toplantı neticesinde yapılacak ortak faaliyetler ile ETÜ-KARPAM’ın geliştirilmesi için atılacak adımlar belirlendi.