Mentör-Mentee Programımız Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak, öğrencilerimize üniversitemize adım attıkları andan itibaren yol göstermek amacındayız. Günümüzde mentörlük ilişkileri tüm sektörlerde şirketlerde, okullarda ve çeşitli kurumlarda uygulanmaktadır. "Mentörluk" kavramı bireylerin (mentee) sahip oldukları potansiyeli ortaya çıkaran, güçlü ve zayıf yönlerini keşfetmesini sağlayan, motivasyon ve performanslarını yükselten, liderlik yeteneklerini geliştiren, kişisel gelişim sürecini hızlandıran, zorluklarla nasıl başa çıkılması gerektiğini öğreten, bireyi gereksiz risklerden koruyan bir yönetim anlayışıdır. Bizlerde, belli bir kariyer sahibi mezunların kariyer ve iş hayatında edindikleri bilgi, beceri ve deneyimlerini öğrencilerimizle paylaşmalarını sağlamak amacındayız. İş yaşamını tanımaya hevesli olan öğrencilerimizi bu döneme hazırlarken, kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik ihtiyaç duyabilecekleri bilgi ve deneyim aktarımını sağlamak istemekteyiz. Bu program sayesinde kendilerini tanıyan, özgüven ve kariyer bilincini edinecek olan öğrencilerimiz çevresindeki arkadaşlarına da yardımcı olabileceklerdir. Kendini yöneten ve çevresindekilere de liderlik yapabilen öğrencilerin ve mezunlarımızın varlığı ile üniversitemizin kültürünü yansıtan bireyler mezun etmiş olacağız. Tüm bu sebeplerle bu sene her bölümün birinci sınıfından 1 öğrenci ile bu programı başlatmaktayız. Bu sene için; 1 akademik ve 1 sektör mentörlere ihtiyaç duyduğumuzu belirtmek isteriz. Mentörlerimiz ayda en az 3’er saat menteeleri ile görüşme yapacaklardır. Ayda bir kez, Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından aranarak (ya da mentörümüzün tercih ettiği iletişim kanalı ile) süreç hakkında görüş bildirmeleri istenecektir. Sizde bu verimli süreçte bizlerle olmak isterseniz; Duyurular kısmından başvurularınızı yapabilirsiniz.