HAKKIMIZDA

Kariyer merkezimiz, üniversitemizi ulusal ve uluslararası platformlarda, öğrencileri ve mezunları ile birlikte güçlü bir şekilde temsil etmeyi ve bu amaçla da üniversitenin başarısında öğrencilerin ön plana çıkarılmasını hedeflemektedir. Bu bağlamda iyi bir danışmanlık hizmeti almış, arkasında üniversitenin gücünü hisseden ve iş hayatında başarılı olmuş öğrenciler mezun ve, üniversitenin temel başarı göstergeleri olarak kabul edilmektedir.

Öğrencilerimize mezuniyet öncesi staj ve istihdam imkânlarının geliştirilmesinde ve artırılmasında kariyer merkezleri bir çözüm olarak ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda merkezimizin amacı; öğrencilerimizin iş hayatına hazırlanmalarına katkıda bulunmak, mezunlarımızın öğrencilerle buluşmalarını sağlayarak üniversitemiz ile aralarındaki bağı güçlendirmek ve kariyer planlamaları konusunda rehberlik etmektir. Bu amaçla işgücü piyasasına katılmış, yönetici ve işveren pozisyonuna gelmiş, özel sektör ve kamu kuruluşlarında çalışan mezunlarımızla öğrencilerimizi bir araya getirmektir. aynı zamanda oluşturulacak iletişim ağı ile sürekli bilgi ve deneyim alışverişini sağlamak, mezunlarımızın işgücü piyasasında belirledikleri eksiklikleri geri bildirim yoluyla üniversitemiz öğretimine aktarmak, mezun olacak öğrencilerimizin iş dünyasındaki bilgilere ve fırsatlara erişimlerini kolaylaştırmaktır. Ayrıca üniversite-iş dünyası işbirliği ile mezun ve öğrencilerimizi ortak paydada buluşturmaktır.

Kariyer Merkezi aracılığı ile özgeçmiş hazırlama, kariyer planlama, bireysel gelişimi destekleyici eğitim ve konferanslar düzenlenecektir. Ayrıca alanında yetkin konuşmacılarla öğrencilerimizin çalışma yaşamına yönlendirilmesi amacıyla seminerlerin ve kariyer fuarları, her fakülteye özgü kariyer günleri ve firma/ sektör tanıtım günleri organize edilecektir. Öğrenci ve mezunlarımızın işgücü piyasasındaki güncel gelişmelerden haberdar edilmesi ve yaşam boyu öğrenme ilkesinin öğrencilerimiz arasında yaygınlaşması sağlanacaktır.

Bütün bu amaçlar doğrultusunda ETÜ-KARPAM, bütün öğrenci ve mezunlarımızın istedikleri zaman uğrayabilecekleri ve kariyerleri ile ilgili her türlü konuda danışabilecekleri bir merkez olarak hizmet vermektedir.